Radju Margerita 96.1FM

Radju Margerita 96.1FM Ir-radju tal-komunita' parrokkjali Ta' Sannat li jxandar fuq FM 96.1MHz u online fuq www.sannatparish.com. Tel.: (+356) 2155 7382 e-mail: radju.margerita@gmail.com

Channel Banner

Recently Played

About Us

Radju Margerita beda jxandar f'Lulju tas-sena 2000 ghall-okkazjoni tal-festa ta' Santa Margerita, li ta' kull sena tigi ccelebrata fl-ahhar Hadd ta' Lulju f'Ta' Sannat. L-iskop ta' l-istazzjon hu li jzomm kumpanija ta' divertiment, informazzjoni u fuq kollox taghlim lil dawk kollha, specjalment lis-Sannatin li jsegwuna fuq FM 96.1MHz jew fuq l-istreaming taghna fuq www.sannatparish.com. Napprezzaw hafna ir-rispons taghkom, bil-kummenti u s-suggerimenti. Awguri mill-qalb ta' smiegh tajjeb.

click here
click here
 

Chat